css-syntax

ساختار فرامین

ساختار کلی فرامین

هر گروه از فرامین سی اس اس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: یک «سلکتور» و یک یا چند «تعریف».

selector

ساختار کلی فرامین

فعلا منظور از سلکتور عنصری است که می خواهید به آن سبک (استایل) دهید. همانطور که ملاحظه می کنید هر تعریف دارای دو قسمت «خصوصیت» و «مقدار» می باشد. خصوصیت آن مشخصه ای از عنصر است که مایل به تغییر آن هستید. هر خصوصیت دارای یک مقدار است.

در مثال فوق تمام عناصر h1 دارای رنگ آبی و اندازه ی قلم ۱۲ خواهند بود.

یادداشت نویسی در سی اس اس

می توانید از یادداشت ها برای توضیح دادن کدهای خود استفاده کنید. چنانچه نیاز شد بعدا کد هایتان را ویرایش کنید، آن ها می توانند در فهم و یاداوری کدهایتان به شما کمک کنند. مرورگرها یادداشت ها را نادیده می گیرند.

یادداشت ها به ترتیب با یک خط مورب و ستاره شروع و به ترتیب با یک ستاره و خط مورب به پایان می رسند. به مثال زیر توجه کنید:

view sourceprint?
۱ /*This is a comment*/
۲ p
۳ {
۴ text-align:center;
۵ /*This is another comment*/
۶ color:black;
۷ font-family:arial;
۸ }