لینک های Email در HTML

html-3-7-1

در این قسمت میخواهیم لینکی ایجاد کنیم که کاربر با کلیک بر روی آن به آدرس مورد نظر ایمیل بفرستد.برای این کار از تگ <a>استفاده میکنیم.اما تفاوت این لینک با لینک به یک صفحه در آدرسی است که به عنوان مقصد لینک نوشته میشود.برای اینکه مرورگر را مجبور کنیم لینک را به عنوان ایمیل بشناسد باید از عبارت  mailto  به جای http در آغاز آدرس استفاده کنیم و بعد از آن آدرس ایمیل را بنویسیم.

به عنوان مثال یک سند ایجاد کرده و به وسیله تگ <a> در قسمت body آن یک لینک ایمیل ایجاد میکنیم.دقت کنید که مقدار شناسه href با عبارت mailto  آغاز شده است و پس از آن آدرس ایمیل مورد نظر نوشته میشود.

<html>

<head>

<title>Learning html</title>

</head>

<body>

<a href=”mailto:info@pctech.ir”> Email </a>

</body>

</html>

حال این سند را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

دقت کنید که برای استفاده از این لینک ها لازم است تنظیمات برنامه outlook  خود را انجام داده باشید.زیرا با کلیک بر روی لینک ایمیل به برنامه outlook منتقل میشویم. میبینید که با کلیک بر روی لینک به صفحه ارسال ایمیل رفته و آدرس گیرنده به عنوان آدرس تنظیمی ما قرار میگیرد.

شما همچنین میتوانید برای ایمیل خود یک موضوع نیز قرار دهید تا کاربر فقط متن اصلی را برای ارسال ایمیل بنویسد.این کار را میتوانید با افزودن علامت ؟ به انتهای آدرس ایمیل و نوشتن متن subject  انجام دهید و برای آن عنوانی انتخاب میکنیم.

برای نمونه به مثال زیر توجه نمایید.

<html>

<head>

<title>Learning html</title>

</head>

<body>

<a href=”mailto:info@pctech.ir?subject=PCTech”> Email </a>

</body>

</html>

حال تغییرات را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

با کلیک بر روی این لینک صفحه ای  برای فرستادن ایمیل باز میشود.که قسمت آدرس و قسمت موضوع در آن کامل شده است و آماده ارسال میباشد.