به هر طرف نگاه میکنیم یک سری مطالب کپی میبینیم. شهری را میبینیم که پر شده از ساختمان هایی که همه آنها شبیه هستند. یقینا تردد در این شهر تکراری هیچ لذتی ندارد.

چرا محتوای جدید تولید نمیشود

شاید یکی از استدلال ها این است کپی عیبی ندارد. شنیدن این حرف در ایران که هنوز از کپی رایت خبری نیست چندان هم عجیب نیست !

گرچه گوگل با کپی مخالف است اما سایتهای بزرگ زیادی هستند که با همین کپی هم کارشون گرفت. اما همه مطالبشان کپی نیست.

در هر صورت اهمیت تولید محتوا بر همگان شناخته شده است.

سایتی که از ابتدا مطالب خودتان را در آن منتشر کنید لذتی دارد که فقط کسانی که آن را تجربه کرده اند میدانند.