آموزش گذاشتن تبلیغات در بین پست ها

برای گذاشتن تبلیغات در بین پستها فقط باید چند کد در قالب خود قرار دهید بدون نیاز به هیچ افزونه ای و به راحتی.

ایل index.php قالبتون کد زیر رو پیدا کنید :

<code><?php </code><code>if</code> <code>(have_posts()) : </code><code>while</code> <code>(have_posts()) : the_post(); ?></code>

بالای کد زیر این کد را بگذارید:

<code><?php </code><code>$count</code> <code>= 1; ?></code>

حالا کد تبلیغاتی خودتون رو بین دو کد تبلیغاتی زیر اضافه کنید:

<pre><?php if ($count == 1) : ?>
کد تبلیغاتی شما
<?php endif; $count++; ?>