لیست های تعریف

لیست های تعریف

به غیر از لیست های نامرتب و مرتب که تا اینجا خواندیم، لیست های دیگری نیز به نام لیست تعریف نیز وجود دارد.این لیست ها بر خلاف دو لیست قبلی شامل اقلام نمیباشد بلکه لیستی از عبارات و توضیحات مربوط به آن عبارت میباشد.برای تعریف این لیست از تگ <dl>استفاده میشود.به این ترتیب که در ابتدا و انتهای لیست این تگ را قرار میدهیم سپس در بدنه این لیست عباراتی و عناوینی  که میخواهیم تعریف کنیم را با تگ <dt>  قرار داده و تعریف مربوط به آنها را در تگ <dd> و بلافاصله پس از آنها مینویسیم.

به عنوان مثال میخواهیم یک لیست تعریف ایجاد کنیم.برای اینکار ابتدا یک سند HTML  ایجاد کرده و در قسمت body آن تگ <dl>  را قرار میدهیم.در این این تگ با استفاده از تگ های <dt> و <dd> عناوین و توضیحات مربوط به آنرا مینویسیم:

view sourceprint?
۱ <head>
۲
۳ <title>Learning Html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ <dl>
۱۰
۱۱ <dt>First title</dt>
۱۲
۱۳ <dd>Description of first title</dd>
۱۴
۱۵ <dt>Second title</dt>
۱۶
۱۷ <dd>Description of second title</dd>
۱۸
۱۹ <dt>Third title</dt>
۲۰
۲۱ <dd>Descriptiom oh third title</dd>
۲۲
۲۳ </dl>
۲۴
۲۵ </body>

حال سند را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده میکنیم.

می بینید که این لیست با دو لیست قبلی متفاوت است و همانطور که از نامش نیز برمیاید برای تعریف عبارات کاربرد دارد.