چند نکته در مورد نوشتن متون

چند نکته در مورد نوشتن متون

در پایان این فصل با چند تگ دیگر که برای نمایش متون در html  به کار میرود آشنا میشویم.

تگ <pre>

از این تگ زمانی استفاده میشود که بخواهیم مقدار فضای خالی موجود در سند html  که بین کلمات وجود دارد را در صفحه نهایی خود نیز داشته باشیم.به خاطر دارید که در حالت معمول در صورت قرار دادن بیش از یک فاصله بین عبارات و یا بردن ادامه متن به صطر بعدی بدون استفاده از تگ <br>  در صفحه نهایی نمیتوانستیم تاثیر آنرا ببینیم.به عبارت دیگر برای تغییر این اعمال میبایست یا از تگ <br>  و یا از کاراکترهای ویژه استفاده میکردیم.

اکنون با استفاده از تگ <pre> نیازی به این کار ها نخواهد بود و متن را با همان مشخصاتی که مینویسیم در صفحه نهایی نیز مشاهده میکنیم.به عنوان مثال به این سند html توجه کنید:

view sourceprint?
۱ <head>
۲
۳ <title>Learning html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ <pre>
۱۰
۱۱ This is a test
۱۲
۱۳ PCTech           PCTech
۱۴
۱۵ Learning html
۱۶
۱۷ </pre>
۱۸
۱۹ </body>

سند مورد نظر را ذخیره کرده و در  مرورگر مورد نظر باز کنید.

می بینید که تمام فاصله و سطرها به همان صورت نیز در صفحه مرورگر وجود دارند.به این نکته توجه نمایید که فونت متن تغییر یافته و به صورت کد نمایش یافته است.این موضوع به این دلیل است که از این تگ برای برنامه نویسی استفاده میشود.

تگ <blink>

با استفاده از این تگ میتوایند متن را به صورت چشمک زن در آورید.این تگ فقط در مرورگرهایی کارایی دارد که بر پایه net script  ساخته شده باشند. Opera  و Fire fox از جمله مرورگر هایی هستند که میتوانند این تگ را به نمایش درآورند.اگر این تگ به جا استفاده شود میتواند توجه خواننده را به نقطه خاصی جلب کند.اما اگر به جا استفاده نشود میتواند آزار دهنده باشد.برای نمونه به این سند دقت کنید:

view sourceprint?
۱ <head>
۲
۳ <title>Learning html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ <blink>Learning html</blink>
۱۰
۱۱ </body>

حال نتیجه را مشاهده کنید. می بینید که عبارت Learning html  به صورت چشمک زن در آمده است.

تگ <nobr>

تگ بعدی که در این قسمت با آن آشنا میشویم تگ <nobr> میباشد وهر متنی که بین این تگ قرار گیرد تا وقتی که شما به خط بعدی نروید نمیشکند و در یک خط نمایش داده میشود حتی پس از رسیدن پایان خط در صفحه

برای نمونه به این سند دقت کنید:

view sourceprint?
۱ <head>
۲
۳ <title>Learning html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ <nobr>
۱۰
۱۱ This is a test  This is a test  This is a test   This is a test   This is a test  This is a test  This is a test  This is a test This is a test  This is a test  This is a test   This is a test   This is a test  This is a test  This is a test
۱۲
۱۳ </nobr>
۱۴
۱۵ </body>

متن مورد نظرمان را درون تگ <nobr> قرار داده ایم.همانطور که میبینید متن ما بیش از یک خط میباشد.با مشاهده نتیجه این سند ملاحظه میکنید که تمام این متن در یک خط نمایش داده شده است و برای دیدن همه متن میبایست از scroll  افقی موجود در پایین مرورگر استفاد نمایید.

و اما آخرین مورد در مورد نوشتن متون در html استفاده از alignment به عنوان یک شناسه در تگ های مختلف میباشد.

در گذشته با تگ <center> آشنا شدید.این تگ باعث میشد که متن به صورت وسط چین نمایش داده شود.حال اگر شما بخواهید که متن مورد نظرتان از سمت راست چیده شود ، میبایست شناسه align مربوط به تگ font  را برای آن متن برابر right قرار دهید.ویا اگر بخواهید که چپ چین باشد ، برابر left  قرار میدهیم.ای شناسه مقدار center را نیز میپذیرد ومتن را به صورت وسط چین در صفحه نمایش نشان میدهد.این شناسه در اکثر تگ های معرفی شده وجود دارد و می توان بوسیله آن نحوه چیدن متون را مشخص کرد.به عنوان مثال میخواهیم متن را به صورت راست چین نمایش دهیم.

برای اینکار یک سندhtml ایجاد کرده و در قسمت body  آن بوسیله تگ <h3> یک سرفصل مینویسیم. شناسه align  این تگ را برابر right قرار میدهیم:

view sourceprint?
۱ <head>
۲
۳ <title>Learning html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ <h3 align=”right”>PCTech.ir </h3>
۱۰
۱۱ </body>

حال فایل را ذخیره کرده ونتیجه را مشاهده نمایید.می بینید که متن مورد نظر در سمت راست نمایش داده شده است.

این شناسه همانطور که گفته شد برای بیشتر تگ ها وجود دارد.به عنوان مثال با استفاده از آن میتوان حتی نصاویر ، فرم ها و جداول به صورت راستچین یا وسط چین تعیین کرد.