کاراکترهای خاص

کاراکترهای خاص

تا اینجا با نحوه نمایش متون ساده اشنا شدیم.حال حالتی را فرض کنید که بخواهیم علامت کوچکتر یا بزرگتر را تایپ کنیم.همین طور بین کلمات بیش از یک کاراکتر فاصله قرار دهیم.به عنوان مثال یک سند html ایجاد میکنیم در قسمت body آن عبارت مورد نظر خود را به صورت زیر مینویسیم.

view sourceprint?
۱ <head>
۲
۳ <title>Leraning html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ Leraning &nbsp; &nbsp; &nbsp;  html
۱۰
۱۱ </body>

حال سند خود را با پسوند htm ذخیره کرده و در مرورگر فراخوانی نمایید.

ملاحظه میکنید که  عبارت &nbsp; باید ایجاد یک خط فاصله بین دو کلمه میشود پس در مثال بالا بین دو کلمه سه کاراکتر فاصله ایجاد میشود.

به عنوان مثالی دیگر تصور کنید که بخواهیم در انتهای یک صفحه علامت کپی رایت را نمایش دهیم.میبینید که این علامت در صفحه کلید قرار نداشته و میبایست با استفاده از کاراکتر های خاص و عبارات مربرط به ان این شکل را ایجاد کنیم.عبارت مربرط به این کاراکتر &copy; میباشد.برای نمونه به مثال زیر توجه نمایید.

view sourceprint?
۱ <head>
۲
۳ <title>Leraning html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ PCTech &copy;
۱۰
۱۱ </body>

حال سند خود را با پسوند htm ذخیره کرده و در مرورگر فراخوانی نمایید.

همانطور که میبینید علامت کپی رایت پس از عبارت PCTech به نمایش درمیاید.

نکته قابل توجه در مورد این کاراکتر های خاص این میباشد که همه آنها با & شروع و با ; خاتمه می یابند.

برای مشاهده لیستی از کاراکترهای خاص از تصویر زیر استفاده نمایید.

entairy

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل بر روی آن کلیک نمایید.