نوشتن کامنت در سند html

نوشتن کامنت در سند html

ابتدا میخواهیم ببینیم که چگونه میتوان  با استفاده از یک  browser  کد های html  فایل باز شده را مشاهده نمود .

به عنوان مثال تصور کنید که صفحه وب سایتی را در مرورگر خود تماشا میکنید.برای اینکه کد های html این صفحه را ببینید می بایست به دنبال گزینه مناسب در مرورگر خود بگردید.ابتدا یکی از فایل هایی را که تاکنون کار کرده ایم را با استفاده از مرورگر Fire fox باز میکنیم.سپس برای مشاهده کدهای html این صفحه در صفحه باز شده کلیک راست کرده و گزینه View Page Source   را انتخاب نمایید.همانطور که مشاهده میکنید کدهای موجود در صفحه در پنجره باز شده نمایش داده میشود.

page-source

در ادامه میخواهیم نحوه قرار دادن توضیحات بین کد های html را توضیح دهیم.توضیحات یا کامنت ها میتوانند وقتی شما در حال نوشتن کدها هستید به شما کمک کنند. مرورگر ها نمیتوانند کامنت ها را نشان دهند پس در صفحه نهایی آنها به بیننده نمایش داده نمیشوند.تنها راه مشاهده کامنت ها مشاهده Source Code  صفحه میباشد.با استفاده از این خاصیت شما میتوانید هنگام نوشتن یک صفحه برای خود یادداشت بگذارید تا وقتی دوباره به آن نگاه کردید بهتر آنرا درک کنید.

در مواردی که پس از گذشت یک مدت نیاز به ویرایش آن صفحه باشد یا بیش از یک نفر در نوشتن یک صفحه نقش داشته باشند ،

کامنت ها میتوانند در فهم سریع تر کد ها نقش داشته باشند.

برای نوشتن یک کامنت شما باید ابتدا علامت کوچکتر را قرار داده ، سپس علامت تعجب و بعد دو خط فاصله بگذارید.بعد از این علایم هر متنی را که بنویسیید در مرورگر نمایش داده نمیشود تا وقتی که علامت پایان کامنت را در انتهای آن بگذارید.برای انتهای کامنت نیز ابتدا دوخط فاصله گذاشته و سپس علامت بزرگتر را میگذاریم.

<!–          –>

برای نمونه ابتدا یک سند html ایجاد میکنیم و در قسمت body  آن عبارت مورد نظرمان را مینویسیم.پس از پایان متن نیز یک کامنت به طریقه گفته شده مینویسیم.

۱ <head>
۲
۳ <title>Learning Html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ This is a test
۱۰
۱۱ <!--  just  for  test -->
۱۲
۱۳ </body>

اکنون این سند را ذخیره کرده و به وسیله مرورگر باز میکنیم.

مشاهده میکنید که تنها متن نوشته شده در صفحه نمایش داده میشود و از قسمت کامنت در صفحه اثری نیست.با استفاده از گزینه  View Page Source در مرورگر Fire Fox کد html صفحه را باز کنید.

همانطور که میبینید در این قسمت میتوانید کامنت نوشته شده را مشاهده نمایید.

page-source2