اضافه کردن تصویر به صفحه

Html-3-3

هرگاه به صفحه مورد نظر خو به غیر ار متن تصویری هم اضافه کنیم میبایست از تگ <img> استفاده کرد.در این تگ img  مخفف image  میباشد و نشانه قرار گرفتن تصویر در صفحه است.این تگ دارای ویژگی به نام src میباشد. این شناسه آدرس قرار گیری تصویر را به عنوان مقدار دریافت میکند.این آدرس نیز مانند آدرس لینکها لازم نیست که تنها در سایت ما قرار داشته باشد و میتواند در هر محلی قرار گرفته باشد.در اینجا نیز اگر ادرس صفحه ما و عکس مورد نظر در یک پوشه قرار داشته باشند میتوان تنها از نام فایل به عنوان آدرس استفاده نمود.

دقت کنید که تگ img تنها از یک قسمت تشکیل شده و قسمت ابتدایی و انتهایی ندارد.به عنوان مثال میخواهیم یک صفحه که شامل عکس باشد را ایجاد نماییم.به این منظور ابتدا یک سند html  ایجاد کرده و در قسمت body آن باعث از تگ <img> آدرس عکس مورد نظر را مشخص میکنیم.

<head>
<title>Learning html</title>
</head>
<body>
<img src=http://www.pctech.ir/uploads/PCTech.jpg>
</body>

حال سند را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده نمایید.

پسوند فایل حتما نباید jpg باشد.یعنی میتوانید از فرمت های مختلف مانند gif   نیز استفاده نمایید.این دو فرمت از بقیه پر استفاده تر هستند.

به خاطر داشته باشید که آدرس محل عکس و نام آن به کوچک و بزرگی حروف حساس هستند.

تا اینجا  یاد گرفتیم که چگونه یک عکس را به صفحه اضافه کنیم. در جلسات بعدی با این موضوع بیشتر آشنا میشویم.