آشنایی با تگ a

Html-34

در این بخش ایجاد لینک به بقیه صفحات را مورد بررسی قرار میدهیم.برای ایجاد لینک از تگ <a> استفاده میکنیم.

این تگ دارای یک attribute  به نام href می باشد که برای آدرس دهی به مقصد مورد نظر استفاده میشود.متنی که بین دو تگ ابتدایی و انتهایی نوشته میشود، متنی است که در صفحه شما به عنوان یک لینک دیده میشود.به عنوان مثال میخواهیم صفحه ای ایجاد کنیم که در آن نام PCTech نوشته شده باشد.و به کلیک کردن بر روی این نام وارد صفحه اصلی این وبسایت شوید.

برای اینکار ابتدا یک سند html ایجاد میکنیم.در قسمت body این سند ابتدا تگ آغازی <a> را مینویسیم و ویژگی href آنرا با آدرس سایت مقدار دهی میکنیم.دقت کنید که چون این آدرس به عنوان مقدار href میباشد بایستی در  ” ” قرار گیرد.پس از تگ آغازین عبارت PCTech  را به عنوان متن نوشته و بعد از آن تگ <a>  را میبندیم.

<html>
<head>
<title>Learning HTML</title>
</head>
<body>
<a href="http://www.pctech.ir" >PCTech</a>
</body>
</html>

سپس سند را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

میبینید که عبارت PCTechبه صورت رنگی درآمده و با کلیک روی آن به مسیر ذکر شده منتقل میشویم.

همانطور که میبینید لینکی که با این تگ ساختیم به صورت رنگی و زیرخط دار درآمده است.این خصوصیات نشانگر این است که آن است که یک متن به صورت لینک بوده و با بردن نشانگر ماوس روی آن به شکل دست درمیاید.و در نوار پایینی مرورگر مسیر آن به نمایش در میاید.رنگ این لینک بسته به تنظیمات مرورگر خواهد بود.البته هر متنی که دارای زیرخط و رنگی بوده لزوما نباید لینک تلقی شود

با این روش میتوانید به هر صفحه ای که میخواهید لینک دهید.برای با این روش میتوانید در صفحه اصلی سایت خود برای قسمت های مختلف آن لینک بسازید.

اگر همه فایل های شما مانند صفحه ای که لینک در آن  قرار دارد در یک پوشه باشند، شما میتوانید به جای آدرس کامل مقصد از روش میانبری استفاده کرده و فقط نام فایل مورد نظر را به جای آدرس کامل آن بنویسید .

برای اینکه با روش آدرس دهی به یک صفحه دیگر که با صفحه جاری در یک پوشه قرار دارد آشنا شوید به این مثال توجه نمایید.

دو صفحه با نام های page1 و page2  ایجاد میکنیم و در قسمت body آنها عنوانی را قرار میدهیم که بدانیم در کدام صفحه هستیم.

هم چنین در هریک از صفحات نام صفحه دیگر را نیز نوشته و آنها را به یکدیگر پیوند میدهیم.

کد های صفحه اول :

<html>
<head>
<title> Learning html </title>
</head>
<body>
<h3> Page One</h3>
<a href=” page2.htm” > Page Two</a>
</body>
</html>

کدهای صفحه دوم:

<html>
<head>
<title> Learning html </title>
</head>
<body>
<h3> PageTwo</h3>
<a href=” page1.htm” > Page One</a>
</body>
</html>

دقت کنید که ما هر دو صفحه را در یک پوشه ذخیره میکنیم.

همانطور که ملاحظه میکنید چون هر دو فایل در یک پوشه قرار دارند به همین خاطر نیاز به آدرس دهی نمیباشد

حال یکی از فایل ها را باز میکنیم.میبینید که با کلیک روی لینک ، میتوانید بین دو صفحه جابجا شوید.دقت کنید که این روش آدرس دهی فقط برای زمانی است که هر دو فایل در یک پوشه قرار دارند.اگر شما مطمئن نیستید که هر دو فایل در یک پوشه قرار دارند از آدرس دهی کامل استفاده نمایید.چون در این روش نیازی به این نیست که صفحات در چه سایت و یا پوشه ای قرار داشته باشند.

تگ <a> دارای attribute  های دیگری نیز میباشد.یکی از آنها title است. با استفاده از این شناسه میتوانید عنوانی برای لینک خود انتخاب نمایید و این عنوان هنگامی که بازدید کننده ماوس خود ا بر روی لینک قرار میدهد به نمایش درآید. به عنوان مثال در قسمت اول که به سایت PCTech  لینک داده بودیم به تگ <a> شناسه title  را هم اضافه میکنیم.مقدار این شناسه را برابر Go to site انتخاب میکنیم.

<html>
<head>
<title>Learning HTML</title>
</head>
<body>
<a href="http://www.pctech.ir" title="Go to Site">PCTech</a>
</body>
</html>

سپس فایل را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده میکنیم.

پس از باز کزدن صفجه نشانگر ماوس خود را بر روی لینک ببرید.

همانطور که مشاهده میکنید عبارت Go to site  با رفتن روی لینک نمایش داده میشود