تغییر مسیر پوشه آپلود در وردپرس

sample57

اگر وردپرس خود را به نسخه ۳٫۵ ارتقا داده باشید حتما متوجه این نکته خواهید شد که بخش تغییر مسیر آپلود ها در این نسخه حذف گردیده است.

برای اینکار باید فایل wp-config.php رو ویرایش کنید :
به عنوان مثال اگر میخواهید مسیر آپلود شما به صورت روبرو باشد  : wp-content/files

باید کد زیر را قرار دهید :

define( 'UPLOADS', 'wp-content/'.'files' );

اما اگر می خواهید پوشه آپلود خارج از wp-content  به صورت روبرو باشد  : http://www.example.com/files

باید کد زیر را قرار بدید :

define( 'UPLOADS', ''.'files' );