اس ام اس مورد داشتیم باحال ۹۴

اس ام اس مورد داشتیم باحال 94

مورد داشتیم دختره برای این که دیگه دوست پسرش از پیشش نره از همون روز اول گفته من ازت حاملم عشقم

.

.

.

مورد داشتیم مرده برای سالگرد ازدواجشون گوسفند خریده قربونی کنه زنه گفته نه بابا چرا باید تاوان اشتباه ما رو گوسفند بیچاره بده اخه


.

.

اس ام اس مورد داشتیم باحال ۹۴

We had about 94 cool SMS

.

.

مورد داشتیم پسره میخواسته سر و سامان بگیره دیگه وارد مرغا بشه اشتباهی وارد خروسا شده بیچاره. خدای بیامرزتش.

.

.

اس ام اس

.

.

مورد داشتیم دختره شبا برای خواب گوسفندا رو میشمارده مرده دوست دختراشو

.

.

اس ام اس مورد داشتیم باحال ۹۴

.

.

مورد داشتیم پلیس از پسره میپرسه این خانم تو ماشینتون با شما چه نسبتی دارن

پسره گفته مادرمه

هیچی دیگه دختره کیلیپسو کرده تو حلقش از لوزوالمعدش زده بیرون

.

.

اس ام اس مورد داشتیم باحال ۹۴

We had about 94 cool SMS

.

.

.

مورد داشتیم دختره سرچ کرده ادرس مغازه مانتو فروشی مانتوی دخترخالم

گوگل جواب داده قسمم داده به کسی نگم

.

.

اس ام اس مورد داشتیم باحال ۹۴

We pctech.ir 94 cool SMS

.

.

مورد داشتیم دختره به دوست پسرش گفته کاشکی تو میمردی مرتضی پاشایی نمیمرد

یعنی عشق موج میزنه در جوانان امروزی

.

.

اس ام اس مورد داشتیم باحال ۹۴

.

.

مورد داشتیم پسره دختره رو تهدید کرده که اگه پول ندی عکساتو پخش میکنم

دختره گفته عزیزم اون تاپ شورتک صورتیه رو پخش کن فکر کنم کلی لایک بخوره

.

.

اس ام اس مورد داشتیم باحال

.

.

مورد داشته دختره انقدر ارایش کرده بوده که داداشش نشناختتش بهش شماره داده

.

.

اس ام اس مورد داشتیم باحال ۹۴

We had about 94 cool SMS

.

.

مورد داشتیم دختره انقدر خوشتیپ بوده که استادشون ازش جزوه گرفته

.

.

اس ام اس

.

.

مورد داشتیم دختره با یه فرمون پارک دوبل کرده پسرا درخواست ویدئو چک کرده اند

.

.

مرجع تخصصی آموزش های کامپیوتری

.

.

مورد داشتیم دختره برای این که راهنماش همیشه روشن باشه هی گاز میداده