form1

کار با فرم ها در HTML

در این قسمت میخواهیم با نحوه ایجاد  فرم ها و استفاده از آنها آشنا شویم.فرم ها در صفحات وب به منظور ارسال اطلاعات توسط کاربر به مقصد مورد استفاده قرار

میگیرد.به طور کلی برای دریافت و ارسال اطلاعات از فرم استفاده میگردد.

هر فرم میتواند شامل قسمت هایی مانند, Check Box Text Box,Radio Button,Buttonو … میباشد.

برای ایجاد فرم ها از تگی به نام Form  استفاده میشود.این تگ دارای attribute های فراوانی میباشد که در زیر به آنها اشره خواهد شد.

شناسه Action : ای شناسه ،مشخص کننده صفحه ای است که اطلاعات فرم باید به آن ارسال شود.آدرس صفحه مورد نظر باید به عنوان مقدار این شناسه قرار گیرد.پس از ارسال اطلاعات و کلیک بر روی دکمه ارسال، صفحه Action  برای پردازش اطلاعات باز خواهد شد.

شناسه Metod : این شناسه طریقه ارسال اطلاعات به فایل  Action را مشخص میکند.روش های ارسال اطلاعات دو راه دارند که عبارتند از get و post

در روش get  اطلاعات از طریق آدرس صفحه ارسال میشود.به این صورت که اطلاعات وارد شده در فرم پس از یک علامت سوال و بعد از آدرس صفحه Action  قرار میگیرد و ارسال میشود.از این روش نمیتوان برای فرم های طولانی و یا کاراکتر های غیر اصلی استفاده کرد.هم چنین این نکته نیز ضروری است که بهتر است برای اطلاعات مهم مانند نام کاربری و پسورد نیز از این روش استفاده نگردد.چون در این صورت این اطلاعات در نوار آدرس مرورگر نمایش داده میشود.

روش دوم post  میباشد.این روش برای ارسال اطلاعات از آدرس صفحه استفاده نمیکند  .مزیت این روش نسبت به روش قبل ، امنیت بیشتر به دلیل عدم نمایش اطلاعات ارسالی به کاربر و هم چنین امکان ارسال اطلاعات طولانی تر میباشد.

در رو اول حداکثر میتوان ۲۵۵ کاراکتر ارسال نمود اما در روش post  امکان ارسال کاراکتر های بیشتر فراهم میباشد.

شناسه بعدی name  میباشد.از این شناسه برای تعریف کردن یک نام منحصر به فرد برای فرم استفاده میشود.

شناسه target : این شناسه روش باز شدن صفحه پردازش اطلاعات را مشخص مینماید.میتوان برای مقدار این شناسه از نام یک frameبرای باز شدن صفحه Action در ان frame  استفاده کرد.همچنین این شناسه تعداد دیگری مقدار نیز میپذیرد که به شرح آنها میپردازیم:

مقدار _black  : این مقدار بیان میکند که صفحه action در یک پنجره جدید باز شود.

مقدار _self : به معنی اینکه صفحه action در فریمی که فرم در آن قرار دارد باز خواهد شد.

مقدار _top  : بیان میکند که صفحه action در تمام پنجره باز میشود.

در قسمت های بعد با رویدادهای مربوط به فرم بیشتر آشنا میشویم.